Ngôn ngữ:

Bộ khăn phẫu thuật

Bộ khăn phẫu thuật tổng quát...

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ khăn sanh mổ (PA-PS-01)

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ khăn sanh thường

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ khăn phẫu thuật chỉnh hình...

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ khăn nội soi khớp gối (PA-CH-02)

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ khăn nội soi khớp vai (PA-CH-03)

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ khăn phẫu thuật chi tổng...

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ khăn phẫu thuật sọ não (PA-DM-01)

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ gây tê màng cứng

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ gây tê tùng cánh tay

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ khăn phẫu thuật mắt

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Bộ thông tiểu

Giá bán lẻ:  Liên hệ