Ngôn ngữ:

Khăn thấm/ Khăn lau

Khăn lau phòng sạch

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn pha thuốc (vô trùng)

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn thấm (vô trùng)

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn em bé sơ sinh (vô trùng)

Giá bán lẻ:  Liên hệ