Ngôn ngữ:

Sản phẩm nhựa dùng cho phòng lab, xét nghiệm

Tuýp vi sinh Eppendorf

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Pipette nhựa

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Ống ly tâm

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Ống nghiệm nhựa

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Lọ dựng bệnh phẩm có gá và không gá

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Đĩa Petri nhựa

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Đầu côn

Giá bán lẻ:  Liên hệ