Ngôn ngữ:

Khăn, drape phẫu thuật

Khăn mổ có màng phẫu thuật...

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn phẫu thuật / Săng mổ...

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn trải tấm vải không dệt

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn trải tấm nylon

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn trải cuộn vải không dệt

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn trải cuộn nylon

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Khăn gói dụng cụ hấp tiệt trùng

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Túi đo máu sau sinh

Giá bán lẻ:  Liên hệ