Ngôn ngữ:

Bao tóc (nón) bẳng vải không dệt  ::  Nón trùm cổ