Ngôn ngữ:

Anh Toản - Rạch Giá

TP. Rạch Gia, Kiên Giang

0915 767 219

Nhà thuốc Giang Nam

14A Trần Phú, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

Cửa hàng Dụng cụ Y tế Đại Hưng

56 Ngô Quyền, P. Vĩnh Bảo, TP .Rạch Giá, Kiên Giang

(0297) 3922191

CH Anh Biên

32/2 Mạc Cửu, Bỉnh San, Hà Tiên, Kiên Giang

01274 333 590

Cửa hàng Dụng Cụ Y Tế Nhựt Trang

318C Ngô Quyền, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá, Kiên Giang

01644 018 179