Ngôn ngữ:

Tin tức

Thời Thanh Bình đầu tư thêm máy tiệt trùng bằng khí EO (Oxyt Ethylen)

Thời Thanh Bình đầu tư thêm máy tiệt trùng bằng khí EO (Oxyt Ethylen)

Hiện nay, các sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO rất quan trọng và không thể thiếu đối với ngành y tế và ngành công nghiệp. Để đáp ứng sự phát triển, vừa qua Công ty TNHH TTB Y Tế Thời Thanh Bình đã đầu tư tăng công suất hệ thống máy tiệt trùng bằng khí EO.