Ngôn ngữ:

Gạc tẩm cồn

Gạc tẩm cồn 4 lớp

Giá bán lẻ:  Liên hệ

Gạc tẩm cồn 2 lớp

Giá bán lẻ:  Liên hệ