Ngôn ngữ:

Sản phẩm nhựa dùng cho phòng lab, xét nghiệm

Đầu côn

Mã sản phẩm: ID-000059

Giá bán lẻ: Liên hệ

Đầu côn

Côn vàng 0-200 µl

Côn xanh 0-1000 µl