Ngôn ngữ:
Kiến thức sản phẩm
Vì sao khẩu trang y tế có mặt trắng và mặt màu? đeo mặt nào sát da mặt là đúng? Cách chọn khẩu trang tốt?

Vì sao khẩu trang y tế có mặt trắng và mặt màu? đeo mặt nào sát da mặt là đúng? Cách chọn khẩu trang tốt?

Mặt ngoài của khẩu trang có màu là để dễ phân biệt, sau khi tháo ra đeo lại không xoay nhầm quay vào sát mũi miệng, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập.

Kinh hoàng khẩu trang y tế lót giấy vệ sinh của Trung Quốc

Kinh hoàng khẩu trang y tế lót giấy vệ sinh của Trung Quốc

Kinh hoàng khẩu trang y tế lót giấy vệ sinh của Trung Quốc